logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 20. ledna proběhlo školní kolo již 48. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěž má dvě části – jazykovou a slohovou. V jazykové části se soutěžící museli poprat s náročnými úkoly ze skladby, slovotvorby a tvarosloví, ve slohové části museli v daném čase napsat práci na dané téma, které v letošním ročníku znělo „U nás na návsi…“ 

Soutěže zúčastnilo osm zájemců z devátých tříd. Děti si v současných náročných podmínkách nevedly vůbec špatně a všechny dosáhly nadpolovičního počtu bodů, kterých celkově bylo padesát. Kromě klasického popisu a vypravování se objevily i velmi originálně pojaté slohové práce – pohádka a horor o tom, co se může v dětské fantazii dít na obyčejné návsi…

Celkové pořadí soutěžících je následující:

  1. místo: Jakub Novotný z 9.B, 41 bodů
  2. místo:  Jiří Tejček z 9.A, 37 bodů
  3. místo:  Tereza Novotná z 9.A, 35 bodů
  4. místo: Sára Elicarová, Tereza Nodžáková, Anna Halamová z 9.B, 34 bodů
  5. místo: Eliška Kocábková z 9.A, 32 bodů
  6. místo: Nikol Dovicová z 9.B, 28 bodů

Děkujeme všem soutěžícím za účast a kvalitní znalosti mateřského jazyka.

Žáci na prvním a druhém místě se zúčastní okresního kola, které proběhne na konci měsíce března v Rokycanech.

Mgr. Marcela Paulová