logo EU a MŠMT

Hodiny výuky literatury zpestřují žákům druhého stupně "čtenářské dílny", při kterých žáci navštěvují školní čítárnu a věnují se nejrůznějším čtenářským aktivitám. Mohou pracovat s vlastními donesenými knihami, anebo si nějakou knihu podle svého zájmu vyhledají v hojné nabídce titulů nejrůznějších autorů a žánrů. Školní čítárna je moderní a  prostorná  a každý  si nakonec pro sebe najde tu pravou knížku... Prostředí školní čítárny podněcuje v dětech tvůrčí fantazii, zájem o četbu a také rozvíjí jejich čtenářské dovednosti. Žáci zde pracují samostatně i týmově, mohou využít přítomné relaxační prvky - měkké pytle nebo velký koberec. Učebna je plně vybavena audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Na výuku v čítárně se děti vždy těší.

Mgr. Marcela Paulová a Bc. Tereza Mračková
Přílohy:
Download this file (8.B v čítárně.jpg)8.B v čítárně.jpg73 kB