logo EU a MŠMT

V rámci školského vzdělávacího programu si žáci obou stupňů každoročně připomínají památku vlastence, básníka a učitele Karla Vokáče, jehož jméno strašická škola čestně nese ve svém názvu od r. 1990. V letošním roce se první listopadový týden ve všech třídách žáci v hodinách českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství věnovali  životu a dílu Karla Vokáče. Při této příležitosti byla též vzpomenuta památka jeho dcery, paní Věry Šmolíkové. 

Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého života. Žáci si rovněž ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli miniexpozici (fotografie z Vokáčova mládí, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a seznámili se s krásnými texty Uhlířských pohádek.  

Mgr. Marcela Paulová  a Bc. Tereza Mračková

Přílohy:
Download this file (Třída 7.B.jpg)Třída 7.B.jpg114 kB