logo EU a MŠMT

Prvňáčci vyrazili na hodinu pracovních činností na školní zahradu. Sesbírali jsme již první zabarvené podzimní listy, které jsme třídili k jednotlivým listnatým stromům. Během hodiny jsme procvičili matematické pojmy "první, poslední…" a proběhli jsme se ke vzrostlým borovicím, které rostou na školní zahradě. Ve skupinkách jsme z nasbíraných přírodnin vytvořili rozmanité obrázky. A co nás čeká příště? Podzimní práce na školní zahradě.

Třída 1.A a pí uč. M. Kebrlová