logo EU a MŠMT

Když se žáčků na 1. stupni paní učitelka (pan učitel) zeptají, čím by chtěli být, odpovídají různě - zpěvák, vrcholový sportovec, popelář, kosmonaut, … V jejich pohledu na volbu povolání se odráží ryze dětské chápání světa a jen kusé vědomosti. Jenže na prahu 9. ročníku již vše vypadá jinak. Ve volbě povolání a školy začíná „jít do tuhého“. V naší škole proběhla 30. září beseda s odborníkem z Informačního a poradenského střediska ÚP Rokycany - paní Mgr.  Hanou Čechurovou.

Kdo má oči, sledoval, kdo má uši, poslouchal. Někteří žáci i přidali svůj příspěvek, myšlenku, zkušenost, otázku. Ale popořadě. Mám-li se zodpovědně rozhodovat, musím mít nejprve dostatek informací. Paní magistra nejprve seznámila žáky se zdroji informací. Spoustu jich v současnosti naleznou žáci a jejich rodiče i poradenští pracovníci na webu, např. www.atlasskolstvi.cz (aktuální přehled škol a oborů, informace o konání přijímacích zkoušek, atd.), www.mujzivotposkole.cz , www.infoabsolvent.cz (informace o oborech, videa, orientační test k volbě povolání…).

Nikdo snad nepochybuje o výroku, že děti jsou to nejcennější, co máme. Proto paní magistra připomněla též další možnosti informačních zdrojů, např. návštěvy „Dnů otevřených dveří“ na příslušných školách. Zde se můžeme dozvědět spoustu užitečných a praktických informací, školu a její vybavení vidět. Další možností je využití kariérního poradenství (Info kariera Plzeň, www.infokariera.cz ), akce "Posviť si na budoucnost" a další.

Pokládejme dospívajícím dětem otázku typu: “Co  tě baví, co nejlépe umíš? Dalo by se to využít v tvé budoucí profesi?“ Přemýšlejme a hledejme odpověď spolu s nimi.  I naši žáci se při besedě ptali a dostávalo se jim skutečně erudovaných odpovědí. Paní Mgr. Čechurová seznámila žáky též s profesemi, o něž je dlouhodobě zájem ze strany zaměstnavatelů.    

A co úplným závěrem? Přejme našim žákům šťastnou volbu povolání a úspěšné příjímací zkoušky. Aby to, co budou dělat, dělali rádi a naplňovalo je to. 

Mgr.  Martin Štaif