logo EU a MŠMT

Školní rok se pomalu chýlí ke konci. Předškoláci už se dozajista těší na následující školní rok, kdy se z nich stanou školáci. V každém z nich zcela jistě dříme kousek obavy z následujících novot, které je s nástupem do školy čekají. V rámci projektu „Dílničky pro předškoláky“ budoucí školáci docházeli koncem května a začátkem června vždy jedenkrát v týdnu po dobu tří neděl do školy. Seznamovali se s novým prostředí, třídami, tělocvičnou, školní družinou a s budoucími učiteli, kteří pro ně měli připravené třičtvrtěhodinové bloky různého zaměření. Závěrečné čtvrté setkání bylo určeno rodičům budoucích prvňáčků, kde se jim představila pí uč. Monika Kebrlová, která si příští rok děti povede a která jím předala užitečné informace k následujícímu školnímu roku. To, že projekt je užitečný, děti se vždy těší a hlavně jim pomůže překonat případné strachy a obavy, je bez pochyb.

Mgr. Zuzana Andrlíková