logo EU a MŠMT

V úterý dne 22. ledna se konalo opět po roce ve společenské místnosti ZŠ Karla Vokáče Strašice školní kolo recitační soutěže. Celkem se ho zúčastnilo 57 žáků obou stupňů s krásnými básněmi,  jejichž přednes nacvičili se svými učiteli a rodiči. Do poroty usedly paní učitelky Irena Mitterbachová, Naděžda Kahovcová a Marcela Paulová, čestné místo v porotě přijala paní Věra Šmolíková, dcera Karla Vokáče.
Všechny děti přednášely velmi pěkně, leč porota mohla vybrat pouze dva soutěžící z každé kategorie, kteří postoupí do okresního kola. Třetí v pořadí jsou náhradníci. Okresní kolo recitace se uskuteční začátkem měsíce března v Rokycanech. Všichni soutěžící dostali na památku drobné ceny.
Mgr. Marcela Paulová

 

Výsledky školního kola:

0. kategorie (1. třída):
1. místo: Matěj Mládek
2. místo: Vanessa Mullerová
3. místo: Matěj Sedlář

I. kategorie (2. a 3. třída):
1. místo: Pavlína Převrátilová, 2.A
2. místo: Aneta Lopatová, 3.A
3. místo: Justýna Rozsívalová, 3.A

II. kategorie (4. a 5. třída):
1. místo: Aneta Válková, 5.A
2. místo: Anna Paulová, 4.A
3. místo: Karel Horčic, 5.A

III. kategorie (6. a 7. třída):
1. místo: Adam Chmiel, 7.A
2. místo: Tereza Dezortová, 6.A
3. místo: Michaela Peterková, 6.B

IV. kategorie (8. a 9. třída):
1. místo: Josef Huml, 9.A
2. místo: Magdaléna Fetterová, 9.A
3. místo: Jakub Harmáček, 8.A