logo EU a MŠMT

V pondělí dne 14. června podnikla třída 6.A pěší výlet do Dobříva. Počasí nám přálo a cesta příjemně ubíhala. Cestou si děti povídaly, zpívaly a hrály různé hry. Prošli jsme si památky Dobříva a pro žáky byla domluvena exkurze na OÚ Dobřív, kde proběhla beseda s panem starostou o fungování obecní samosprávy. Žáky poutavé povídání pana starosty Jiřího Ondřejíčka velmi zaujalo a na památku si odnesli krásné pexeso Dobříva. Výlet jsme zakončili zaslouženým občerstvením a autobusem jsme se vrátili zpět do Strašic.

Mgr. Marcela Paulová a Michaela Peterková