logo EU a MŠMT

Ve dnech 29. dubna a 20. května probíhaly třídní schůzky v naší sousední obci, v tamější malotřídní škole v Dobřívě. Jelikož je dlouhodobě nastavena příkladná spolupráce škol, mohlo se vedení naší strašické základky zúčastnit a pohovořit k zákonným zástupcům našich budoucích žáků. Schůzka byla nejen s rodiči budoucích šesťáků, ale besedovalo se i s rodiči současných žáků ve 4. třídě v Dobřívě.

Každý jednotlivý žák je důležitý pro naši školu, pro další školní kolektivy v jednotlivých třídách. Pan ředitel Mgr. Martin Straka představil pomocí prezentace naši  školu, kde bylo mimo jiné řečeno, že Základní škola Karla Vokáče je škola plná pohody, vzájemného respektu a porozumění. Objasnil název našeho Školního vzdělávacího programu ŠIPKA - Škola individuálního přístupu k nadání a osobnostnímu rozvoji. Dále byly rodičům představeny různé aktivity, projekty a školní akce, které na žáky čekají v příštím školním roce.

Pro budoucí šesťáky je jako první akce adaptační GO Camp, který se bude konat v termínu 6. 9. až 8. 9. 2021 ve Věšíně. Tento kemp rodiče vítali, jelikož pochopili význam této akce pro nové kolektivy dětí z Dobříva, Cheznovic a Tění. Žáci se zde navzájem poznají při společném sportování, prožijí různé chvíle při hrách a tím padne počáteční ostych před novými spolužáky. Třídní učitelé jsou na akci přítomni a pomáhají s organizací akce pro své žáky.

V tomto školním roce byli žáci díky epidemické situaci ochuceni o různé akce. Jedním z nich je i projekt s dlouholetou tradicí „Budeme příští rok spolužáci“.

Proto zazněl již nyní termín pro Den otevřených dveří, a to 14. října 2021. Rodiče spádových škol ale nemusí čekat na první návštěvu naší školy do října. Ještě v červnových dnech je možnost individuálně v odpoledních hodinách provést jak rodiče, tak hlavně jejich děti našimi prostory, učebnami, aby bez obav věděly, že jejich kroky po prázdninách půjdou alespoň do trochu známého prostředí. Přechod z 5. ročníku do 6. ročníku je touto akcí ihned pro žáky pohodovější.

Pochopitelně byl rodičům na prezentaci promítnut četný fotografický materiál jak  z dění strašické základky, tak i prostory odborných učeben, prostory určené pro sportování a další.

Na závěr před dotazy rodičů bylo v samém závěru zdůrazněno, že jsme školou, která je úspěšná. I v období distanční výuky obsadili žáci přední místa v různých olympiádách, např. v českém a anglickém jazyce, v matematice, v zeměpise. Zásluhu má kvalitní pedagogický sbor, který na sobě stále pracuje, pedagogové se vzdělávají a jsou otevřeni novým metodám a formám práce se žáky.

V Cheznovicích se setkání zákonných zástupců a vedení strašické školy uskuteční ve čtvrtek dne 3. června.

Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy