logo EU a MŠMT

V rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“, který proběhl dne 20.5.2021 v 1.A, strávili žáci dvě vyučovací hodiny v čítárně pod vedením rokycanské knihovnice paní Jany Frühaufové, která pro ně měla připraveny zajímavé aktivity. V žácích probouzela zájem o dětskou literaturu, obzvláště pak poezii, která je dětem velmi blízká. Rozvíjela v nich do života tolik potřebnou čtenářskou gramotnost. Hodiny byly plné ukázek knížek pro děti, naslouchání čtených básní a říkadel, hádanek, ilustrací a informací o J. Ladovi, společného tvoření rýmů a veršů. Děti se rozhodně nenudily. Na závěr pak obdržely knížku, kterou využijeme v hodinách čtení jako doplňkovou četbu.

pí. uč. Z. Andrlíková a žáci 1.A