logo EU a MŠMT

Žáci školní družiny navštívili ve dnech 7.5., 12.5. a 14.5. Padrťské rybníky v rámci projektového vyučování ,,Šablony“. K cíli nás dovezl mikrobus, kde na nás čekaly lesní pedagožky, které pro žáky měly připravený program. Žáci si zahráli hry, hledali poschovávané předměty a obrázky zvířat, dozvěděli se spoustu nových informací o lese a lesních zvířatech.Také zhlédli pokus se zadržováním vody v lese a seznámili se s koloběhem vody v přírodě. Na závěr každý dostal malou odměnu.

Děkujeme za vydařenou akci, která se žákům velice líbila.

Eva Buchová, vychovatelka ŠD