logo EU a MŠMT

Vážení rodiče a žáci,

dovolte mi Vám poděkovat za spolupráci, kterou jste projevili vyplněním on-line dotazníků k distančnímu vzdělávání na naší škole.

Informace k vyhodnocení dotazníku naleznete v příloze.

 

Mgr. Martin Straka, ředitel školy