logo EU a MŠMT

Na konci ledna proběhlo historicky první distanční okresní kolo Olympiády v ČJ. Za naši školu se ho zúčastnily dvě žákyně 9. třídy - Vanesa Müllerová a Kateřina Paulová, které se prostřednictvím počítačového zadání utkaly ve vymezeném čase s různými nástrahami mateřského jazyka. I tentokrát účastníky čekaly nelehké úlohy z tvarosloví, slovotvorby a skladby včetně slohové práce na dané téma.
Obě dívky si vedly skvěle, Vaneska obsadila krásné druhé místo a  hned za ní se s rozdílem jednoho bodu na třetím místě umístila Kačka. Děkujeme tímto za vzornou reprezentaci školy!
V dubnu proběhne krajské kolo této soutěže, ve kterém budeme postupujícím dívkám držet palce.
Mgr. Marcela Paulová