logo EU a MŠMT

Vzhledem k současné situaci proběhl letošní 47. ročník Olympiády v ČJ dílem distanční a dílem prezenční formou. Školního kola se zúčastnilo celkem 14 žáků třídy 9.A. Slohovou práci na téma " V mojí knihovničce nesmí chybět..." žáci vypracovali v určeném čase v domácím prostředí dne 23. listopadu, jazykovou část o týden později absolvovali již ve škole. 

Žáci se i letos museli vypořádat se záludnostmi mateřského jazyka, tentokrát zejména z oblasti lexikologie, slovotvorby a skladby. Došlo i na vyhledávání gramatických chyb v textu a nechyběla ani veršovaná jazyková hříčka na význam slov.

Nejvíce bodů získaly žákyně Kateřina Paulová a Vanesa Müllerová, které  budou v lednu naši školu reprezentovat v okresním kole - to pravděpodobně celé proběhne distanční formou prostřednictvím PC zadání. Třetí místo patří Denise Ciprové. Mezi další úspěšné řešitele patří: Aneta Mudrová, Jakub Dušek, Matěj Musil a Anna Marie Kala. 

Děkujeme všem žákům za účast v těchto nelehkých podmínkách a přejeme jim, ať je zájem o krásy i nástrahy rodného jazyka neopouští ani v dalších letech jejich studia.

Mgr. Marcela Paulová