logo EU a MŠMT

Ve středu dne 18. listopadu se do školy vrátily první a druhé ročníky a školní chodby opět ožily radostným dětským povykem. Nejmenší školáčci se již nemohli dočkat, až usednou do školních lavic a uvidí opět své kamarády a učitele. Děti v distanční výuce pracovaly za podpory svých rodin velmi pečlivě a zodpovědně, za což jim i jejich rodinám patří velká pochvala! Nyní se žáci pomalu zapojují do klasické výuky, k lepší adaptaci jim slouží také časté tělovýchovné a přírodovědné vycházky do okolí naší obce.

Mgr. Z. Andrlíková