logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek 8.10. zavítala  do 1. a 2. tříd paní Jana Frühaufová, knihovnice z Městské knihovny Rokycany, která si pro žáky připravila besedy v rozsahu vyučovacích hodin v prostorách čítárny naší školy.

Smyslem těchto inspirativních setkání je vzbudit zájem žáků o čtení a přispět ke zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti. Nové informace z oblasti knihovnictví, čtení úryvků z prózy pro děti, přednes dětské poezie a následné aktivity žáky rozhodně obohatily. Zvláště přínosné pak byly činnosti rozvíjející představivost, fantazii a zamýšlení se nad morálními vlastnostmi a hodnotami člověka, uvědomování si důležitosti každého z nás.

Další příjemné setkání proběhne na jaře a už teď se na ně žáci těší.

Mgr. Zuzana Amdrlíková