logo EU a MŠMT

Ve čtvrtek dne 1. října proběhla na škole třídní schůzka k volbě povolání pro rodiče žáků 9. třídy. Přítomné rodiče a zástupce škol přivítali pan ředitel Mgr. Martin Straka a paní výchovná poradkyně Mgr. Věra Peterková.

Pozvání přijali pan  Ing. Lubomír Janda z firmy Mubea Žebrák, který zodpověděl dotazy i za paní Ing. Alenu Chlustinovou ze SOŠ a SOU Hořovice, dále Ing. Stanislava Skočilová a Ing. Jaroslav Danielko ze SŠ Rokycany a také Ing. Bc. Lenka Likeová z Gymnázia a SOŠ Rokycany.

Dále byli kontaktováni zodpovědní pracovníci za nábory nových studentů ze škol, které uváděli naši deváťáci během září při setkání s výchovnou poradkyní (mnoho plzeňských škol, berounské lyceum – obor pedagogika apod.) Bohužel, tito se omluvili.

V úvodním vystoupení paní výchovné poradkyně se rodiče dozvěděli podrobné informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení, byli seznámeni s webovými stránkami k volbě povolání ( zde doporučeno provádět si různé dotazníky k volbě povolání ) a vyslechli si cenné rady ohledně výběru dalšího vzdělání svých dětí. Byl kladen důraz na navštívení dne otevřených dveří na jednotlivých školách.

Poté si vzali slovo zástupci škol, kteří rodičům poskytli potřebné informace o studijních oborech a možnostech uplatnění žáků na trhu práce. Zástupce firmy Mubea Žebrák informoval o podpoře studijních oborů formou stipendia. Rodiče také obdrželi informační materiály.

Setkání následně pokračovalo v jednotlivých učebnách, věnovaných již konkrétním školám. Rodiče i přítomní žáci se mohli podrobně poptat na obor, který je zaujal, a hojně této možnosti využili.

Volbě povolání se věnují naši deváťáci rovněž v hodinách pracovních činností, kdy absolvují testy studijního zaměření a seznamují se s pracovní náplní různých povolání. Přejeme jim mnoho úspěchů při výběru té správné školy!

Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy

 

Přílohy:
Download this file (DSCN5475.JPG)DSCN5475.JPG152 kB