logo EU a MŠMT

Dne 23. září  proběhla v rámci výuky  pracovních činností beseda žáků 9.A  s pracovnicí Úřadu práce v Rokycanech paní Mgr. Hanou Čechurovou.

V rámci výuky na téma Svět práce je i volba povolání a paní Mgr. Čechurová si na toto téma připravila poutavou prezentaci. Hned v úvodu žákům vysvětlila, proč úřad práce coby informační a poradenské zařízení poskytuje tuto službu, tj. informace o možnostech dalšího vzdělávání žákům základních škol i jejich rodičům.

Úřad práce pomáhá také s výběrem vhodné školy a učebního oboru, vysvětluje podmínky přijímacího řízení a postupy při podávání přihlášek nebo odvolání. Dětem bylo objasněno, podle čeho se mají při volbě povolání rozhodovat a kde lze najít potřebné informace na internetu. V krátkosti paní přednášející žákům vysvětlila i úlohu úřadu práce při zprostředkování zaměstnání.

Deváťáky setkání velmi zaujalo a obohatilo, neboť téma volby povolání je pro ně nyní aktuální.

Ing. Vladimír Pospíšil