logo EU a MŠMT

Na konci měsíce srpna prošel pedagogický sbor naší školy dvoudenním školením zaměřeným na osobnostně sociální rozvoj, sebepoznání a prevenci stresu.

Lektor pan Milan Zajíček velmi poutavě pohovořil o geneticky podmíněné struktuře osobnosti a poté byla velká část školení věnována praktickému pochopení jednotlivých typů osobností. Následovala část věnovaná plánování a organizaci denního režimu a metodám práce se stresem. Vše se odvíjelo od jedinečné osobní zkušenosti každého účastníka, velmi obohacující byla skupinová a zážitková práce. Učitelé nové poznatky již brzy využijí při plánování a organizaci svého pracovního i soukromého života.
 
Mgr. Marcela Paulová