logo EU a MŠMT

Každým rokem probíhá okresní výtvarná soutěž s názvem "Hasiči tak, jak je vidím já", kterou vyhlašují rokycanští  profesionální hasiči. Ještě před uzavřením škol byla tato soutěž obeslána krásnými kresbami a malbami žáků naší základní školy.

Minulý týden 14. května byly sděleny výsledky této tradiční soutěže, pro naši školu velmi potěšitelné. V kategorii žáků  2. stupně  získala 1. místo Rozálie  Sovová  ze 7.B  a  3. místo  Monika Boháčová ze  třídy 9.B.   Tyto vybrané práce postupují  dále v soutěži, která pokračuje dalším kolem pod záštitou Sdružení hasičů Čech a Moravy.

 Děkuji všem zúčastněným žákům za krásná umělecká díla a zejména dvěma výše uvedeným děvčatům za výbornou reprezentaci naší Základní školy Karla Vokáče.

Touto cestou bych chtěla ještě popřát mnoho zdaru u přijímacích testů všem deváťákům, kteří  poctivě docházeli  v tomto školním roce na hodiny přípravy k přijímacím zkouškám, zejména žákům 9.B třídy, kteří za 4 roky naší společné práce zaznamenali velký pokrok ve zvládání záludností naší mateřštiny. Věřím, že vynaloženou práci u zkoušek výborně zúročí.

 Mgr. Naďa Kahovcová