logo EU a MŠMT

Dne 8. dubna byly zveřejněny výsledky celorepublikové matematické soutěže PANGEA. Letos proběhl již sedmý ročník této soutěže, kdy žáci řeší tematické úlohy nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Letošní školní rok bylo téma „Média“ a „Záchranné sbory“. 

 Naše škola se této soutěže zúčastnila poprvé. Soutěž probíhá ve dvou kolech, školním a celorepublikovém, a je určena žákům 4. až 9. tříd. Školní kolo proběhlo na naší škole dne 20. února. Poté byly odpovědní lístky odeslány organizátorovi této zajímavé soutěže ke kontrole. Dne 8. dubna byly zveřejněny výsledky.

Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých kategoriích:

4. třída: Martin Kocábek

5. třída: Alžběta Sedláčková

6. třída: Jiří Rys

7. třída: Anna Halamová

8. třída: Aneta Mudrová

9. třída: Aleš Lejček

Děkujeme dětem za pěknou reprezentaci školy a přejeme jim, aby je zájem o matematiku neopustil ani v dalších letech.

Mgr. Olga Škardová