logo EU a MŠMT

Pěvecký kroužek ZŠ Karla Vokáče pod vedením Mgr. Petra Šilhánka vystoupil na setkání seniorů, které se uskutečnilo v sále restaurace Na Poště ve čtvrtek 5. března 2020. 

Za doprovodu kytary žákyně zazpívaly několik písní autorské dvojice J. Uhlíř - Z. Svěrák, dále známou píseň Karla Kryla "Anděl" a nechyběl ani známý spirituál Swing Low zazpívaný v angličtině. Odměnou zúčastněným žákyním byl nejen zasloužený potlesk přítomných, ale i drobnost ve formě oblíbených sladkostí.

Mgr. Petr Šilhánek