Ve čtvrtek dne 5. března proběhla v tělocvičně školy další, v pořadí již čtvrtá, ukázková hodina tělesné výchovy. Byla věnována volejbalu.

Pan učitel Mgr. Jiří Monhart si připravil různé pohybové aktivity zaměřené na rozvoj pohybových dovedností žáků, které si spolu s ním vyzkoušeli zejména učitelé prvního stupně. Prostor byl rovněž věnován organizaci hodiny a výběru vhodného tělocvičného nářadí a pomůcek. Tato ukázková hodina proběhla v rámci projektu „Příklady dobré praxe – sdílení zkušeností pedagogů.“

Mgr. Jiří Monhart