logo EU a MŠMT

V pondělí 24. února navštívili žáci 9.B v rámci výuky českého jazyka strašickou knihovnu. Zde na ně čekala knihovnice paní Eva Kloudová, která jim ochotně poskytla zajímavé informace o chodu místní knihovny a o okolnostech vedoucích k jejímu vzniku.

  Knihovna ve Strašicích vznikla přičiněním  dělnických spolků a  zejména snahou a zaujetím  pánů Šmolíka a MUDr. Pobudy. Tito pánové byli náruživí čtenáři a podporovatelé šíření četby mezi občany ve Strašicích. Knihovna vznikala za finanční podpory zejména pana doktora Pobudy a dalších dobrovolných příspěvků mnoha občanů obce. Žáci si prohlédli některé staré spisy a vystavené archiválie. Dozvěděli se o moderní evidenci knih v knihovně, jak probíhá doplňování knih, jak se řeší jejich evidence a zápůjčky.  Z úst paní knihovnice zazněla k žákům pochvala pro to, že  vzrůstá počet dětí, které knihovnu navštěvují.

Besedy v místní knihovně budou pokračovat i s dalšími třídami základní školy.

 Mgr. Naďa Kahovcová