logo EU a MŠMT

V pátek dne 21. února byla naše třída 6. B na besedě o Brdech s panem RNDr. Martinem Langem, ředitelem strašického Muzea Středních Brd. 

Pan Dr. M. Lang nám v malém sále společenského domu promítal velmi zajímavou prezentaci o přírodě Brd. Seznámili jsme se s typickými představiteli brdské fauny i flóry, velmi nás zaujal např. listonoh letní. Velmi krásné také byly panoramatické snímky a fotografie Brd z různých kopců a výhledů. Také jsme se dověděli, že název Brdy pochází od slova "brdo", což znamená něco jako kopeček. Celá přednáška se nám velmi líbila.

Žáci třídy 6.B