logo EU a MŠMT

Na přelomu ledna a února proběhla školní kola Olympiády v anglickém jazyce. Klání šikovných uživatelů anglického jazyka bylo rozděleno do dvou částí: v prvním kole se žáci poprali s poslechem, gramatikou a schopností porozumět a pracovat s anglickým textem. Tato část vypovídá o třech hlavních dovednostech, které děti musejí prokázat – poslech, psaní a čtení. 
Tu poslední a možná nejdůležitější – mluvení - děti předvedly ve druhé části soutěže, kde představily svoji osobu a konverzovaly na různá témata spojená s běžným životem. Hodnocena byla plynulost mluveného projevu, pohotovost reagovat na kladené dotazy, rozsah používané slovní zásoby a v neposlední řadě gramatická správnost rozhovoru.
Všichni účastníci prokázali, že by se v anglickém jazyce dokázali domluvit a určitě by se v tom našem širokém světě neztratili. Někteří však přece jen dokážou užívat tento celosvětový jazyk o trochu lépe.
Pořadí proto bylo nakonec následující:
 
Kategorie I A – 6. a 7. ročníky:
 
1. místo: Tereza Brabcová, 7.B 
2. místo: Michal Boháč, 6.B
3. místo: Barbora Stryalová, 6.A 
 
Kategorie II A – 8. a 9. ročníky:
 
1. místo: Pavlína Převrátilová,  9.A
2. místo: Natálie Čížková,  9.A
3. místo: Petr Janoušek, 8.A
 
Všem medailistům blahopřejeme a prvním dvěma účastníkům přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 19. února v Rokycanech.
 
Mgr. Pavla Hrazdilová