logo EU a MŠMT

Vánoční besídka

Vánoční projekt ve 3.A proběhl vskutku jako opravdový Štědrý den.

Nechyběl ranní poslech části Rybovy Mše vánoční „Hej mistře...“, a protože byla ještě tma, překvapaní v podobě malého nazdobeného rosvíceného stromku, pod nímž se ukrývaly drobné dárky, utvářelo atmosféru, při které se dětem tajil dech. Rozbalování dárků, ochutnávka vánočního cukroví, teplý čaj, výroba vánočních dekorací a hlavně vánoční tradice a zvyky vyzkoušené ve třídě, to byly aktivity, které naplnily náš poslední školní den v roce.

 

Projekt s názvem „Umíme se chovat“

Dne 20. 12. 2019 proběhl ve třídě 3.A projekt, který se inspiroval místem, ve kterém žáci žijí - tj. vesnice Brdy, blízkost lesa, příroda, živočichové... Cílem projektu nebylo jen určit charakteristiku místa, kde žáci žijí, ale také poznat říši rostlinnou i živočišnou prostřednictvím obrázků a her, uvědomit si, jak přistupovat a chovat se k těmto darům a jak se přičinit, aby nám toto bohatství zůstalo zachováno.

Součástí projektu byl sběr a sušení kaštanů pro lesní zvěř, což probíhalo průběžně od října. Projekt byl zakončen vycházkou do lesa ke krmelci, kde žáci umístili nadílku pro lesní zvěř a  letos už sami, bez mé pomoci, vyjádřili svá přání zvířátkům i lesu.

 

Besedy s paní  Renarou Převrátilovou na téma: „Vánoční zvyky a tradice“

V předvánočním čase navštívili žáci 2.A a 3.A kostel sv. Vavřince ve Strašicích. Zhlédnutím betléma a poslechem poutavého vyprávění  paní Převrátilové o Ježíškově narození začala beseda o vánočních tradicích a zvycích, vycházejících z křesťanství. Prostředí zároveň samo vybízelo žáky k otázkám týkajících se stavby samotné i  jejího vybavení. Zima nás sice z kostela vyhnala, ale vánoční poklidná  atmosféra v nás zůstala. Paní Převrátilové tímto velice děkujeme.

 Mgr. Zuzana Andrlíková a žáci 2.A a 3.A