Rád bych touto cestou poděkoval firmě DEZORT KOVOVÝROBA s.r.o. Tato firma formou sponzorského daru vyrobila a namontovala do tělocvičny školy tréninkové koše na košíkovou, což nám pomůže výrazně zefektivnit hodiny tělesné výchovy. Zvláštní dík patří majiteli firmy panu Petru Dezortovi, který svojí invencí a kreativitou dokázal zrealizovat nápad a myšlenku vedení školy a vyučujících tělesné výchovy.

Mgr. Martin Straka, ředitel školy