logo EU a MŠMT

Krásného povídání o vánočních tradicích a zvycích se před prázdninami zúčastnili kromě druháků a třeťáků také naši prvňáčci na besedě s paní  Renatou Převrátilovou ze strašického muzea. Prohlédli si betlém a vánoční výzdobu kostela a poslechli si zajímavé vyprávění o historii této památky. Další adventní akcí v první třídě byla návštěva předškoláčků z MŠ v rámci projektu „Koledníček“. Prvňáčci přednesli mateřáčkům básničky o zimě a společně si všichni zazpívali vánoční koledy s kytarovým doprovodem paní učitelky Jany Kuncové. Nakonec společně vyrobili vánoční řetěz a ozdobili jím okna ve škole.

Mgr. Irena Mitterbachová