logo EU a MŠMT

Třídit? A jak? To je to, oč běželo v pondělí dne 16. prosince  na strašické základní škole. Tu totiž navštívila pojízdná lektorovaná výstava „Tonda obal na cestách“. A jak to vše začalo?

 Ráno žáci objevili ve svých třídách žluté a modré sběrné nádoby. "Na co jsou a kde se tady vzaly?" znělo ze tříd. To se již ve dveřích objevily tři lektorky společnosti EKOKOM, které se po celé dopoledne postupně všem žákům věnovaly a snažily se jim přiblížit problematiku vzniku, třídění i zpracování odpadu. "Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů a zapřemýšlet nad tím, jak odpad v prvopočátku eliminovat", popsala svou činnost jedna z nich.

Kromě použití správných sběrných nádob pro různé druhy odpadu se děti dověděly mnoho informací o fungování sběrných dvorů, o smyslu recyklace, dále o činnosti skládek i spaloven. Přednáška byla doplněna krátkým videem. Žáci si rovněž mohli vyzkoušet třídění různých druhů odpadu do správných nádob. Závěrem si uvědomili potřebu ekologického myšlení, skromnosti a rozmyslu při nakupování coby nejlepší prevence. Nejlepší odpad je totiž ten, který nikdy nevznikne.

Teď už je zcela v jejich rukou, co v nových boxech na tříděný odpad skončí a bude dále zpracováno a co zůstane nenávratně ve směsném odpadkovém koši, respektive na skládce či ve spalovně. Každý týden bude určená služba vysypávat sběrné nádoby ze tříd do velkých „zvonů“ v areálu školy, čímž si děti nejlépe upevní získané ekologické návyky.

Mgr. Gabriela Stránská