logo EU a MŠMT

V polovině prosince se žáci obou čtvrtých tříd a třídy 5.A zúčastnili besedy s panem ředitelem strašického muzea RNDr. Martinem Langem na téma "Vánoční zvyky a tradice". Beseda se konala u deskového betléma u obecního vánočního stromu, kde Dr. Martin Lang upoutal žáky vyprávěním o vzniku betléma i narození Ježíše a popsal všechny postavy znázorněné v malbách. Žáci byli z besedy nadšeni, neboť se mnozí dozvěděli nejen to, proč si lidé dávají dárky, ale též další vánoční zvyky a tradice. 

Mgr. Anna Šauflová