logo EU a MŠMT

V pondělí dne 2. prosince navštívila naše třída 9.A s panem učitelem Mgr. Jiřím Monhartem strašické muzeum. Přivítal nás jeho ředitel pan RNDr. Martin Lang, který nám celou hodinu velmi poutavě povídal o geologii Strašicka, Rokycanska a Brd. 

 Nejprve jsme si připomněli geologická období vývoje Země, pak následovalo povídání o různých minerálech a horninách. V Brdech se např. hojně vyskytuje křemen železitý. Různé druhy nerostů jsme viděli ve vitrínách a také jsme si některé mohli osahat. Také jsme si prohlédli různé druhy trilobitů a geopark v zahradě muzea. Součástí výkladu byly i informace o pohybu litosférických desek, vzniku pohoří a sopek. Velmi nás zaujala otázka, zda víme, kde se v budoucnu vytvoří nový oceán. Podle předpovědí geologů cca za 25 milionů let v oblasti Rudého moře. Pan Dr. Lang je profesí geolog, proto byla celá přednáška vysoce profesionální a pro celou třídu velmi obohacující.

Pavlína Převrátilová, 9.A