logo EU a MŠMT

V pondělí dne 25. listopadu proběhl ve 2. A výukový program "Třída plná pohody" pod vedením Mg. Petry Veselé  z PPP Rokycany se zaměřením na rozvíjení naučených komunikačních dovedností z I. ročníku. Děti měly možnost poznat své spolužáky, najít podobnosti s ostatními, zjistit o čem si mohou povídat. Během setkání se zapojily  do poznávacích a komunikačních her, které podporují pozitivní vztahy ve třídě.

Mgr. Monika Kebrlová