V úterý dne 19. listopadu proběhl na škole 49. ročník dějepisné olympiády pro 9. ročníky. Téma soutěže pro tento rok bylo: " Dlouhé století se loučí (1880 - 1920) ". Důraz byl kladen zejména na události 1. světové války.
Školního kola se zúčastnilo celkem 16 deváťáků. Na prvním místě se umístil Aleš Lejček (58 bodů ze 65) , druhé místo obsadil Michal Kros (57 bodů) a třetí patří Karolíně Smolové (56 bodů). Mezi další úspěšné řešitele patří: Matyáš Řáha, Adriana Málková, Aleš Šťastný a František Huml.
Děkujeme žákům za účast a zájem o historii, postupujícím držíme palce v lednovém okresním kole.
Mgr. Marcela Paulová