logo EU a MŠMT

Dne 21.11. 2019 se naši žáci z 9.A a 9.B  za doprovodu obou výchovných poradců Mgr. Věry Peterkové a Ing. Vladimíra Pospíšila zúčastnili  Dne otevřených dveří ve Střední škole a SOU  Jeřabinová Rokycany.

Ukázky zahájili na odloučeném pracovišti, kde žáci zhlédli ukázky s vysvětlením v dílně pro opravu zemědělské techniky a v kovářské dílně, kde si dokonce Pavel Harčarik vyzkoušel kování žhavého prutu. Dále žáci viděli ukázky obsluhy motorové pily při odvětvování a řezání kotouče z kmenu. Velké potěšení jim způsobila možnost řízení traktoru na pozemku pracoviště.Tuto možnost si vyzkoušela i děvčata jako například Eliška Krchovová, Kristýna Šoltýsová a také naše výchovná poradkyně Mgr. Věra Peterková. Velmi dobře jezdili i hoši jako například Franta Huml nebo  Michal Červenka, ale i řada dalších.Tato pracoviště naši žáci odměnili potleskem.

V druhé části se zúčastnili ukázek v hlavním prostoru školy, kde viděli například flambování, sváření, dále navštívili dílny s obráběcími stroji s ručním i počítačovým řízením. Mnoho žáků si pomocí raznic vyrobilo různé štítky a v dílně ozdob si žáci vyrobili různé ozdoby, které si vzali s sebou. Velmi kladně žáci hodnotili i malé občerstvení, které jim škola připravila.

Žákům se prohlídka školy velmi líbila.

Ing. Vladimír Pospíšil