logo EU a MŠMT

Ve středu dne 20. listopadu zavítali na strašickou radnici žáci šestých tříd, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů. 

Průvodcem a přednášejícím byl žákům pan starosta obce Jiří Hahner, který dětem poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je na konkrétních příkladech s prací orgánů obce.

Také je provedl budovou obecního úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy a samosprávy. Žáci navštívili rovněž obřadní a zasedací síň obecního úřadu, kde si mohli prohlédnout  katastrální mapu obce, starostenský řetěz, znak a vlajku obce a různé úřední dokumenty. V závěru setkání zbyl prostor pro dotazy žáků. Děti byly velmi pozorné, aktivní a návštěva radnice se jim velmi líbila, za což patří panu starostovi obce velké poděkování!        

Mgr. Marcela Paulová