logo EU a MŠMT

V pondělí dne 18. listopadu proběhla ve Společenském domě ve Strašicích beseda s vedoucím kulturního odboru OÚ Strašice panem Mgr. Tomášem Makajem. Akce se zúčastnila třída 4.B.

Pan přednášející srozumitelně dětem za pomoci prezentace vysvětlil základní rozdíly mezi životem v socialismu a demokracii. Objasnil význam listopadových událostí  roku 1989 a souvislost se studentskými protesty v roce 1939. Dále se děti seznámily se základními historickými událostmi roku 1948 a 1968. Každodenní život v socialismu doložil pan Makaj konkrétními příklady, např. o způsobu odívání dětí v té době.

Velký prostor byl věnován státnímu svátku 17. 11. - průběhu zásahu proti studentské demonstraci a s tím souvisejícímu dalšímu vývoji po roce 1989. Byla zdůrazněna hodnota lidských práv, svobody a pokojné obnovy demokracie v naší zemi.

Závěrem si žáci prohlédli tematickou výstavu. Akce se u žáků setkala s kladným ohlasem.

Mgr. Alžběta Kapolková

 

  •