V pondělí 18. listopadu přijely do naší školy dvě lektorky z Úřadu práce Rokycany, a to paní Bc. Martina Soukupová  a Mgr. Hana Čechurová. Obě byly znalé svého oboru a velice poutavě a fundovaně objasnily našim deváťákům období, které mají nyní před sebou.
 Konec školní docházky přináší rozhodování - kam dál? Lektorky pohovořily o práci a významu úřadů práce v souvislosti s volbou povolání a rozdodováním žáků. Motivovaly děti k dalšímu studiu, děti ve skupinkách vypracovávaly možnosti zaměstnání při různých druzích vzdělání - základním, s výučním listem, maturitním i vysokoškolském....
Žáci pozorně naslouchali, diskutovali, někteří si zapisovali poznámky. Některé děti se podělily o zkušenosti z již absolvovaných akcí "Dnů otevřených dveří" na jednotlivých školách.
Beseda byla pro všechny velmi přínosná.
 
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy