logo EU a MŠMT

Strašická škola si každoročně v posledním říjnovém týdnu připomíná památku významné regionální osobnosti - básníka, učitele a protifašistického bojovníka Karla Vokáče, jehož jméno škola čestně nese ve svém názvu od roku 1990. Také v tomto roce proběhlo projektové vyučování s názvem „Karel Vokáč - život a dílo regionální osobnosti.“

Ve všech třídách se žáci v hodinách českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství věnovali životu a dílu Karla Vokáče a připomněli si také památku jeho dcery - paní Věry Šmolíkové. Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého života.

Žáci si ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli miniexpozici z pozůstalosti pana Karla Vokáče (dobové fotografie, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a přečetli si ukázky z Uhlířských pohádek. Větší žáci doprovodili učitelův výklad vlastními referáty o životě Karla Vokáče.

V pátek dne 25. října proběhlo ve společenské místnosti školy vzpomínkové pásmo, které si pro své mladší spolužáky z šestých a sedmých tříd připravili žáci třídy 9.A pod vedením paní učitelky Mgr. Naděždy Kahovcové. Deváťáci seznámili své mladší spolužáky s životem Karla Vokáče, jeho pedagogickým působením a literární činností. Mluvené slovo prokládali působivým přednesem básní. Důstojnou atmosféru citlivě doplňovala minivýstava na téma umělcovy tvorby.

Žáci v publiku naslouchali s velkým zájmem a závěrem dokázali zodpovědět všechny kontrolní otázky, které jim deváťáci kladli. Aktivita a profesionální přístup vystupujících byly odměněny bouřlivým potleskem. Tato páteční akce byla důstojným završením vzpomínkového týdne.

Mgr. Naděžda Kahovcová