logo EU a MŠMT

Dne 21. a 24. října navštívili žáci třídy 9.A a 9.B u příležitosti 30. výročí sametové revoluce Muzeum Středních Brd ve Strašicích. S dětmi pobesedoval pan RNDr. Martin Lang.

Žáky populární formou seznámil s mnoha zajímavými skutečnostmi, které se vážou k době předcházející změně politického zřízení v naší zemi. Politické události přiblížil dětem i tím, že svůj výklad doplnil osobními zážitky a zážitky lidí jemu blízkých.

Následně si žáci prohlédli expozici s dobovými fotografiemi a dalšími historickými zajímavostmi, mezi něž patří i uniforma člena Lidových milicí. Přednáška rozšířila žákům přehled o jim již celkem vzdálené české historii.

Mgr. Naděžda Kahovcová