logo EU a MŠMT

     Úterní ráno dne 15. října 2019. Ke škole míří autobus. Žádného z žáků či vyučujících naší školy však nikam neodveze. Naopak, autobus zůstane zaparkován v areálu školy takřka celý den. Proč?

     Jako první odhalují tajemství tohoto dopravního prostředku žáci 6. A, následováni žáky 6. B. Je to EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy. Mladým laborantům se uvnitř naskýtá možnost zjistit v rámci připraveného výukového programu, co znamená: „Když je led suchý.“ A tak zde, za pomoci dvou lektorů EDUbusu, objevují látku pevného skupenství. CO2 s teplotou - 79 °C, se kterým lze provádět celou řadu zajímavých a vzrušujících experimentů - vznášející se bublinu, kouřící nápoj, vybuchující víčka atd. Výkřiky údivu i nadšení mluví za vše, pokus se zdařil…

     Po experimentech se suchým ledem pokračují v dobrodružném bádání žáci devátých tříd, 9. A a 9. B. Ti se zaobírají tématem „Co je CO2?“ Nejprve žáci rozděleni do skupin zodpovídali otázky, poté prováděli pokusy: sublimovali suchý led, měřili pomocí sondy PH vápenné vody atd… Své poznatky zapisovali do pracovních listů. Po celou dobu využívali nejmodernější vybavení této pojízdné laboratoře – samozřejmostí byla práce s dotykovými tablety a interaktivní dotykovou obrazovkou Activpanel.

    Aby ani vyučující nepřišli zkrátka, EDUbus tu na ně čekal v odpoledních hodinách. Lektoři EDUbusu je seznámili s mobilní polytechnickou laboratoří a jejími možnostmi. Díky vysoké vybavenosti laboratoře mobilními zařízeními si pedagogové následně vyzkoušeli různé aplikace, které mohou najít své opodstatnění  ve výuce přírodních věd obou stupňů. Učitelé se také seznámili s malou, ale šikovnou interaktivní pomůckou – Ozobotem. Někteří si tohoto užitečného minirobota dokonce sami sestavili a naprogramovali ho.

     Pro všechny malé i velké účastníky bylo toto nevšední a zábavné setkání s vědou mimořádným zážitkem a těšíme se na další setkání.

Mgr. Pavlína Dostálová a Mgr. Olga Škardová