logo EU a MŠMT

     V úterý dne 16. října proběhla v rámci hodiny pracovních činností – volby povolání prezentace Střední pedagogické školy Beroun pro žáky třídy 8. A.

 Mezi děti zavítala naše bývalá žákyně Eliška Hrabáková, jež je nyní ve 4. ročníku této školy. Představila jednotlivé obory na škole, podmínky přijetí a průběh studia. Vysvětlila výukové plány, zaměření a činnost v jednotlivých ročnících.

      Na škole je možno studovat učitelství MŠ nebo obor Pedagogické lyceum, kde se lze od druhého ročníku specializovat ve čtyřech oborech: hudební, dramatický, výtvarný nebo tělovýchovný. Škola má také své webové stránky s potřebnými informacemi. Tato zajímavá návštěva osmáky velmi zaujala.

Mgr. Jitka Brejchová