logo EU a MŠMT

     Ve čtvrtek dne 10. října proběhla v tělocvičně školy ukázková hodina tělesné výchovy.

 Tyto ukázkové hodiny pro pedagogy jsou v letošním školním roce celkem čtyři, z toho první hodina věnovaná házené již proběhla. Nynější byla věnována florbalu a budou následovat basketbal a volejbal.

     Pan učitel Mgr. Jiří Monhart si připravil různé pohybové aktivity zaměřené na rozvoj pohybových dovedností žáků, které si spolu s ním učitelé vyzkoušeli. Prostor byl též věnován organizaci hodiny a výběru vhodného tělocvičného nářadí a pomůcek.

     Ukázková hodina proběhla v rámci projektu „Příklady dobré praxe – sdílení zkušeností pedagogů.“

 Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy