logo EU a MŠMT

V jarních měsících probíhá ve vybraných ročnících a předmětech projekt finanční gramotnosti s názvem "Rozumíme penězům". 

Projekt, dříve organizovaný v několika projektových dnech v sedmých a osmých třídách, je od letošního školního roku koncipován tak, že se učivo začlenilo do závazných učebních plánů předmětů vlastivěda, výchova k občanství a pracovní činnosti. Základní cíle zůstávají stejné: seznámit děti se základními pojmy finančního světa a naučit je účelnému a hospodárnému zacházení s penězi i různými finančními produkty. V modelových rodinách si žáci v různých situacích vyzkoušejí rozhodování např. při koupi auta, pořizování nového bydlení, uzavírání různých smluv a dohod atd... Společně se budou zamýšlet nad všemi aspekty zodpovědného zacházení s financemi, budou se učit argumentovat a obhajovat své názory. Také se seznámí se stavbou rozpočtu domácnosti a jeho položkami, náklady na bydlení, různými poplatky atd... V modelových situacích též budou řešit různé situace při koupi a prodeji, práva zákazníka atd...., také se seznámí s riziky špatného hospodaření (dluhy, exekuce atd...). Tento projekt úspešně pokračuje na škole již šestým rokem.

Mgr. M. Paulová