logo EU a MŠMT

V úterý dne 8. října proběhla ve třídě 4.B beseda s metodičkou prevence PČR Rokycany paní nprap. Hanou Kroftovou. Téma setkání bylo "Zásady bezpečného chování aneb Já vím, co je správné!“

Nejprve proběhla teoretická část, kde si žáci prohloubili znalosti pravidel silničního provozu z pohledu různých účastníků silničního provozu (chodec, cyklista, spolujezdec...).

Následovala praktická část, kdy si každý žák vyzkoušel chůzi (slalom) a úchop předmětu se simulačními brýlemi, které namodelovaly stav účastníka dopravního provozu pod vlivem alkoholu nebo drog. Zážitkovou formou si žáci lépe uvědomili hrozící nebezpečí. 

Závěr setkání byl věnován dotazům žáků, kterým se beseda velmi líbila.

Mgr. Alžběta Kapolková