logo EU a MŠMT

     Ve čtvrtek dne 4. října proběhly na škole za hojné účasti rodičů třídní schůzky k volbě povolání pro 9. třídy. Přítomné rodiče a zástupce SŠ a SOU přivítal pan ředitel Mgr. Martin Straka. Poté si vzali slovo zástupci SOU a SŠ Tlustice u Hořovic, Gymnázia a SŠ Rokycany a firmy Mubea Žebrák.

   Rodičům byly poskytnuty všechny potřebné informace o studijních oborech a možnostech uplatnění žáků na trhu práce. Zástupce firmy Mubea Žebrák informoval o podpoře studijních oborů formou stipendia. Rodiče také obdrželi informační materiály.

    Poté navázal výchovný poradce pan Ing. Vladimír Pospíšil, který předal rodičům podrobné informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení pro tento školní rok. Žáci 9. tříd v rámci volby povolání na podzim navštíví „Akademii řemesel“ v Rokycanech – prezentaci škol a učilišť Plzeňského a Středočeského kraje.

     Závěrem poděkovala všem za účast zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně školy paní Mgr. Věra Peterková.

Ing. Vladimír Pospíšil