logo EU a MŠMT

       Ve čtvrtek dne 4. října navštívila třída 8.A pod dohledem paní učitelky Mgr. Gabriely Stránské a pana učitele Mgr.Tomáše Koudelky akci zaměřenou na volbu povolání s názvem "Den plný objevů a poznání". Akci pořádala SOŠ a SOU Hořovice, proběhla v areálu SOU Tlustice a zúčastnily se jí také další základní i střední školy.

     Exkurze nabídla žákům nahlédnout pod pokličku zejména technickým a strojírenským oborům, které jsou v dnešní době velice žádané. Po příjezdu se žáci rozdělili do skupinek a v doprovodu studentů učiliště si prohlédli učebny a různě zaměřené dílny dle oborů činnosti. Mohli si vše prohlédnout a osahat, seznámit se s různými druhy nářadí a nástrojů a rovněž si mohli vyrobit jednoduché výrobky z plechu nebo drátu. Mistři odborného výcviku se svými žáky  předváděli dětem praktické ukázky různých činností (př. svařování, programování, obsluhu různých přístrojů atd...). Součástí prohlídky byly stánky s prezentacemi různých firem, kde si kromě informačních materiálů mohli zájemci ověřit, jaký o ně bude po absolvování školy zájem na trhu práce a co se v dané firmě vyrábí.

     Pro návštěvníky byly v rozlehlých prostorách areálu SOU připraveny také různé soutěže o ceny a hry. Kromě zajímavých informací a zážitků si žáci na památku odnesli drobné upomínkové předměty. Pro naše osmáky, kteří se již nyní začínají rozhlížet po dalším studiu, které by naplnilo jejich očekávání, to bylo užitečně strávené odpoledne.

Mgr. Gabriela Stránská a žáci 8.A