logo EU a MŠMT

V pondělí dne 2.9. uvítali učitelé své žáky ve třídách v novém školním roce 2019/2020. Velkou událostí byl vstup do školy zvláště pro nejmladší školáky, jimž byla věnována největší pozornost. Do lavic v první třídě letos usedlo 27 žáčků.

Prvňáčci se svými rodiči a blízkými se shromáždili ve společenské místnosti, kde byli uvítáni krátkým pěveckým vystoupením svých starších spolužáků pod vedením paní učitelky Mgr.Pavly Hrazdilové. Pan ředitel školy Mgr. Martin Straka popřál dětem hodně úspěchů v následujících letech strávených v základní škole. K přání se též připojili zástupci Obecního úřadu ve Strašicích pan starosta obce Jiří Hahner a paní Ing. Zdeňka Lazebníková, kteří předali dětem malou pozornost. Paní třídní učitelka Mgr. Irena Mitterbachová si pak odvedla dychtivé prvňáčky do jejich třídy, ve které na ně čekalo malé překvapení a kde společně stráví svůj první důležitý rok školní docházky.

Mgr. Irena Mitterbachová