logo EU a MŠMT

Žáci 1.stupně ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích poznávají les a vše co k němu patří nejen s učiteli, ale také s hajnými  Lesní správy Strašice, kteří pro ně každý rok organizují naučnou přírodovědnou stezku spojenou s prohlídkou mysliveckých trofejí, občerstvením i drobnými dárečky. Děti se učí poznávat les, naslouchat mu, číst v něm jako v knize. Uvědomují si jak jsou mnohdy slepí a hluší, jak málo o přírodě vědí. Že tu krásu, kterou kolem sebe mají si musí chránit a je nutné ji také pomoci. Celý měsíc říjen děti sbíraly kaštany. Nemyslete si byly úplně všude. Plné pytle pak putovaly  strašickým hajným s velkým poděkováním.