logo EU a MŠMT

          Dva roky utekly jako voda a my jsme opět měli tu čest přivítat v naší škole starosty čtyř obcí, jejichž mladí obyvatelé strašickou základku navštěvují jako žáci. Tento slavnostní den se uskutečnil ve středu 12. června a nám bylo velkou ctí přivítat na půdě naší školy pana starostu Ondřejíčka z Dobříva, pana starostu Koláře z Cheznovic, pana starostu Poura z Tění a strašického starostu pana Hahnera. Každý ze starostů dostal své družstvo, které tvořili žáci dané obce a s kterým strávili příjemné dopoledne v týmové spolupráci.

            Po slavnostním přivítání a zahájení proběhla v multimediální učebně prezentace jednotlivých obcí, kterou si žáci o své rodné vesnici připravili a kterou mohl každý starosta doplnit informacemi, jež považuje za důležité.

            Pak už se všichni přesunuli do společenské místnosti, kde čekalo na naše hlavní hrdiny dne natěšené obecenstvo. Vybraní zástupci tříd mohli se zaujetím sledovat další soutěžní disciplínu, kterou byl vědomostní kvíz, jež prověřil znalosti soutěžících o svých obcích. Bylo zajímavé sledovat, jak se družstva radila a jak potom pomocí hlasovacích karet někdy došlo ke shodě o správné odpovědi a někdy se naopak karty lišily, takže jsme s napětím očekávali správnou odpověď a následné různorodé bodové ohodnocení. Pro odlehčení soutěžní atmosféry dostaly po skončení kvízu prostor všetečné otázky našich dětí, které kupříkladu zajímalo, jaké byly oblíbené a neoblíbené předměty starostů, jestli dostávali poznámky, co nového plánují vybudovat ve svých obcích pro mladé obyvatele a podobně. Společenskou místností se nesl smích a dobrá nálada, starostové vzpomínali na dobu, kdy byli ještě dětmi a všem se tato zábavná diskuse moc líbila.

            Finální část tohoto setkání proběhla v tělocvičně, kde si družstva poměřila síly a dovednosti ve sportu – konkrétně v malém volejbalovém turnaji, do kterého se všichni starostové se svými družstvy aktivně zapojili. V závěrečném součtu všech bodů vyhrálo družstvo Dobříva před Strašicemi, třetími Cheznovicemi a “bramborovými“ Těňmi. Co ale bylo pro všechny mnohem důležitější je, že vše probíhalo v pohodovém duchu, všichni zúčastnění prožili zajímavý, zábavný a pro svou práci přínosný den a že starostové mohli vidět a poznat žáky svých obcí při dovednostech a prokázaných znalostech, které se jim snažíme v naší škole předávat a které pak děti dokážou v praktickém životě použít.

Mgr. Pavla Hrazdilová